Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2012-2014

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring 2013–2014 (%)
2012 2013 2014
Näringsgrenarna totalt 88 134 82 254 81 343 -1,1
B Utvinning av mineral 1 361 1 285 1 297 0,9
07 Utvinning av metallmalmer 427 438 479 9,6
08 Annan utvinning av mineral 893 808 749 -7,4
09 Service till utvinning 42 39 69 75,7
C Tillverkning 86 705 80 903 79 968 -1,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 9 020 9 022 8 873 -1,7
10 Livsmedelsframställning 7 943 7 999 7 956 -0,5
11 Framställning av drycker 1 078 1 024 917 -10,5
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 597 562 533 -5,2
13 Textilvarutillverkning 355 335 316 -5,6
14 Tillverkning av kläder 88 70 81 15,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 153 157 136 -13,5
16-17 Skogsindustri 15 508 15 316 15 155 -1,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 412 4 574 4 575 0,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 11 096 10 742 10 581 -1,5
19-22 Kemisk industri 22 116 20 911 19 698 -5,8
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 11 468 10 505 9 317 -11,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 354 6 424 6 201 -3,5
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 485 1 451 1 599 10,2
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 809 2 532 2 581 1,9
24-30 33 Metallindustri 34 970 30 922 31 710 2,5
24 Stål- och metallframställning 8 315 7 708 7 883 2,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5 438 5 182 5 050 -2,5
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 3 096 1 660 1 835 10,5
27 Tillverkning av elapparatur 4 540 3 796 3 837 1,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 9 222 8 234 8 068 -2,0
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 129 1 059 1 859 75,5
30 Tillverkning av andra transportmedel 955 955 861 -9,9
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 273 2 327 2 318 -0,4
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 494 4 168 3 999 -4,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 040 943 873 -7,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 205 2 063 1 992 -3,4
31 Tillverkning av möbler 762 659 667 1,1
32 Annan tillverkning 487 502 466 -7,2
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 68 66 77 17,0

Källa: Industriproduktion 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2014, Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2012-2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2014/tti_2014_2015-12-02_tau_001_sv.html