Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2013-2015

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring på årsnivå (%)
2013 2014 2015  
Industrinäringsgrenarna totalt 82 222 81 294 77 814 -4,3
B Utvinning av mineral 1 285 1 297 1 165 -10,2
07 Utvinning av metallmalmer 438 479 350 -27,1
08 Annan utvinning av mineral 808 749 733 -2,1
09 Service till utvinning 39 69 82 18,5
C Tillverkning 80 937 79 996 76 649 -4,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 9 022 8 865 8 430 -4,9
10 Livsmedelsframställning 7 999 7 949 7 545 -5,1
11 Framställning av drycker 1 024 917 885 -3,4
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 552 518 502 -3,0
13 Textilvarutillverkning 335 316 333 5,3
14 Tillverkning av kläder 70 71 58 -19,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 147 131 112 -14,5
16-17 Skogsindustri 15 316 15 159 15 396 1,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork rotting o.d. utom möbler 4 574 4 579 4 523 -1,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10 742 10 580 10 873 2,8
19-22 Kemisk industri 20 929 19 791 16 299 -17,6
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 10 505 9 383 5 944 -36,7
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 424 6 231 6 181 -0,8
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 451 1 599 1 604 0,3
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 550 2 577 2 570 -0,3
24-30, 33 Metallindustri 30 949 31 674 32 198 1,7
24 Stål- och metallframställning 7 708 7 848 7 936 1,1
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 5 182 5 039 4 912 -2,5
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 1 660 1 851 1 851 -0,0
27 Tillverkning av elapparatur 3 822 3 882 3 670 -5,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 8 234 8 047 7 820 -2,8
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 059 1 860 2 454 32,0
30 Tillverkning av andra transportmedel 955 861 1 080 25,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 328 2 287 2 475 8,2
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 168 3 990 3 824 -4,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 943 873 797 -8,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 063 1 992 1 888 -5,2
31 Tillverkning av möbler 659 667 692 3,8
32 Annan tillverkning 502 457 446 -2,4

Källa: Industriproduktion 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 029 551 2486, Vilppu Salovaara 029 551 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2015, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter PRODCOM-benämningens näringsgren 2013-2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2015/tti_2015_2016-11-30_tau_001_sv.html