Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2017-2019 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Förändring på årsnivå (%)
2017 2018 2019 2018–2019
Totalt 86 433 92 093 92 993 1,0
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 560 1 689 1 599 -5,3
    07 Metallmalmer 718 829 698 -15,9
    08 Andra produkter från utvinning av mineral 703 724 745 2,8
    09 Stödtjänster till utvinning 138 135 156 15,6
C Tillverkade varor 84 835 90 019 91 007 1,1
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 8 936 8 961 9 146 2,1
    10 Livsmedel 8 033 7 996 8 162 2,1
    11 Drycker 903 966 983 1,8
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 533 522 552 5,7
    13 Textilvaror 366 355 372 4,9
    14 Kläder 32 33 38 16,3
    15 Läder, läder- och skinnvaror m.m. 135 135 142 5,2
16-17 Skogsindustriprodukter 16 402 17 649 16 834 -4,6
    16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 5 160 4 977 4 810 -3,4
    17 Papper och pappersvaror 11 242 12 671 12 024 -5,1
19-22 Produkter från kemisk industri 17 713 19 079 19 429 1,8
    19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 7 049 7 449 7 790 4,6
    20 Kemikalier och kemiska produkter 6 416 7 369 7 193 -2,4
    21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 877 1 895 2 120 11,9
    22 Gummi- och plastvaror 2 371 2 366 2 326 -1,7
24-30, 33 Produkter från metallindustri 37 062 39 428 40 658 3,1
  24-25 Metaller och metallvaror 14 731 15 477 14 826 -4,2
    24 Metaller 9 437 10 190 9 268 -9,0
    25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 5 294 5 287 5 558 5,1
  26-28, 33 Maskiner och apparater 17 343 18 714 19 528 4,3
    26 Datorer, elektronikvaror och optik 2 138 2 145 2 330 8,6
    27 Elapparatur 3 945 4 177 4 123 -1,3
    28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 8 521 9 363 9 727 3,9
    33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 2 739 3 029 3 349 10,6
  29-30 Transportmedel 4 989 5 236 6 304 20,4
    29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 3 285 3 942 3 921 -0,5
    30 Andra transportmedel 1 704 1 294 2 383 84,1
18, 23, 31, 32 Övriga tillverkade varor 4 189 4 380 4 389 0,2
    18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 743 740 734 -0,7
    23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 167 2 275 2 264 -0,5
    31 Möbler 766 800 866 8,3
    32 Andra tillverkade varor 514 566 525 -7,2
Övriga produkter 37 385 388 0,7
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Källa: Industriproduktion 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 2.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2019, Värdet av den sålda industriproduktionen per varu, 2017-2019 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2019/tti_2019_2020-07-02_tau_001_sv.html