Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Ersättande variabel

Syftet är att beräkna volymindexet för industriproduktionen på basis av uppgifter om mängd som frågas av arbetsställena. I vissa fall kan arbetsstället inte ange uppgifter om mängd gällande produktionen. I sådana fall ombeds arbetsstället uppge några uppgifter som beskriver produktionen, s.k. ersättande variabler som man anser beskriver produktionen. Exempel på ersättande variabler är arbetstimmar, använda råmaterial eller värdet på produktionen.

Volymindex för industriproduktionen

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den relativa förändringen av industriproduktionsvolymen jämfört med en viss basperiod. Från och med början av år 2002 övergick man till att använda kedjeindex i stället för basindex. Kedjeindexet beaktar bättre strukturförändringarna inom industrin.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/kas_sv.html