Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, 4:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2005, 1:a kvartalet

Inga dokument