Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.11.2007

Industrins lager ökade under tredje kvartalet år 2007

I slutet av september 2007 var värdet av fabriksindustrins lager 15,4 procent större än året innan. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med 27 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med drygt 11 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med drygt 10 procent från året innan. Däremot minskade lagren inom elektronikindustrin med något under 11 procent.

Förändring av industrins lager, 2006/III-2007/III, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Fabriksindustrins lager ökade jämfört med föregående kvartal. I slutet av september år 2007 var fabriksindustrins lager 7,7 procent större än i slutet av juni 2007. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med 10,8 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med 9,5 procent. Lagren inom den övriga fabriksindustrin minskade med 2,8 procent.

Förändring av industrins lager, 2007/II-2007/III, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2007 har omsättningsvikterna bytts till 2005 års vikter och när det gäller år 2006 har man använt 2004 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2007, september

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 16.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2007/03/tva_2007_03_2007-11-16_tie_001_sv.html