Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Industrins och handelns lagerstatistik 2019, 1:a kvartalet

2019
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2019/01/index_sv.html