Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 18.11.2020

Värdet av företagens lager minskade under tredje kvartalet 2020

Enligt Statistikcentralen minskade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 9,8 procent under tredje kvartalet år 2020 jämfört med året innan. Inom industrin minskade lagervärdet med 9,2 procent jämfört med tredje kvartalet år 2019. Inom handeln minskade lagervärdet med 12,4 procent från året innan.

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion III/2019– III/2020 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion III/2019– III/2020 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2019– III/2020, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2019– III/2020, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Figurer

Uppdaterad 18.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2020/03/tva_2020_03_2020-11-18_tie_001_sv.html