Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100

  För- ändring 2011/ 2010* För- ändring 2012/ 2011* 2013/1* 2013/2* 2013/3* 2013/4* För- ändring 2013/ 2012* 2014/1* 2014/2* 2014/3*
Näringsgrenkod Näringsgren                    
B-S Totalt, privat sektor 2,9 4,4 3,4 1,5 1,5 1,2 1,9 1,3 2,1 1,6
B-E Industri 3,3 4,3 3,0 0,9 0,8 0,6 1,3 0,9 3,0 1,9
C Tlllverkning 3,1 4,4 2,9 1,2 0,8 0,3 1,3 0,8 2,9 1,7
10, 11 Livsmedels- och dryckesvaruframstäl 2,4 2,9 3,2 2,0 1,7 1,7 2,2 1,7 1,7 1,0
16, 17 Skogsindustri 2,8 2,4 4,6 3,6 3,9 4,4 4,1 3,9 3,6 0,3
19-22 Kemisk industri 3,9 4,4 3,9 2,8 1,8 1,0 2,3 1,0 0,5 1,2
24-30 Metallindustri 1,4 5,4 0,2 4,0 2,9 -0,9 1,5 0,6 0,5 -0,3
F Byggverksamhet 1,8 4,8 7,3 4,2 3,3 2,9 4,4 1,5 0,7 3,1
G-N Tjänster inom företagsekonomi 2,5 4,0 3,4 1,3 1,9 1,7 2,1 1,6 2,2 0,9
G Handel 1,0 4,9 4,8 1,2 1,9 3,4 2,8 3,2 2,3 0,1
H Transport och magasinering 0,9 2,7 1,7 0,6 0,9 -0,2 0,7 1,3 1,8 2,2
J Information och kommunikation 3,4 2,4 3,7 2,1 3,1 1,9 2,7 2,9 2,8 0,3
K Finans och försäkring 1,9 3,1 3,9 5,7 4,0 2,9 4,1 3,3 2,0 2,6
Statsektorn, J-R Totalt 2,5 4,9 3,7 2,1 3,4 2,6 2,9 2,8 3,8 1,9

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 6. Säsongrensade arbetskraftskostnader, procentförändringar, arbetskraftkostnadsindex 2008=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tau_006_sv.html