Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av arbetskraftskostnadsindex, årsförändring 1)

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 11.3.2021 1:a offentliggörandet
Privat sektor, original serie 01/2019 0,3 0,5 -0,2
02/2019 1,3 1,4 -0,1
03/2019 0,2 0,2 0,0
04/2019 1,5 1,4 0,1
01/2020 0,6 1,0 -0,4
02/2020 0,5 0,8 -0,3
03/2020 0,4 0,4 0,0
Statsektor, original serie 01/2019 1,1 1,1 0,0
02/2019 2,3 2,3 0,0
03/2019 2,4 2,4 0,0
04/2019 0,3 0,3 0,0
01/2020 0,5 0,5 0,0
02/2020 5,2 5,2 0,0
03/2020 0,4 0,4 0,0
Kommuner, original serie 01/2019 5,7 5,7 0,0
02/2019 4,7 4,3 0,4
03/2019 1,3 0,6 0,7
04/2019 2,4 2,3 0,1
01/2020 -0,5 -0,2 -0,3
02/2020 4,2 3,4 0,8
03/2020 3,5 3,6 -0,1
1) 1:a offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då uppgiften om referensperioden publicerades första gången. Revideringen beskriver skillnaden mellan första och senaste publikationens årsförändringprocenter. Revideringarna har räknats från avrundade tal.

Revidering av säsongrensade arbetskraftskostnadsindex, årsförändring

Arbetskraftskostnadsindex Kvartal Förändring från året innan, % Revidering, procentenheter
Senaste offentliggörandet 11.3.2021 1:a offentliggörandet
Privat sektor, säsongrensade serie 01/2019 1,6 1,8 -0,2
02/2019 0,2 0,3 -0,1
03/2019 0,6 0,5 0,1
04/2019 1,5 1,5 0,0
01/2020 0,6 1,0 -0,4
02/2020 0,8 1,1 -0,3
03/2020 0,9 0,9 0,0
Statsektor, säsongrensade serie 01/2019 1,5 3,1 -1,6
02/2019 2,1 2,5 -0,4
03/2019 2,8 2,4 0,4
04/2019 0,2 0,2 0,0
01/2020 0,8 0,5 0,3
02/2020 4,5 4,7 -0,2
03/2020 0,8 0,8 0,0
Kommuner, säsongrensade serie 01/2019 5,9 4,2 1,7
02/2019 3,5 4,3 -0,8
03/2019 2,0 1,9 0,1
04/2019 2,6 2,3 0,3
01/2020 0,0 0,0 0,0
02/2020 3,6 2,9 0,7
03/2020 3,6 3,8 -0,2

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 4:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2020/04/tvki_2020_04_2021-03-11_rev_001_sv.html