Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter kön, familjeställning och barnens ålder åren 2006–2011

Familjeställning Year (%)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 69,6 70,8 70,7 67,9 68,9 69,9
Kvinnor, total 68,8 70,1 70,9 69,3 69,9 70,8
Män, total 70,4 71,5 70,5 66,5 67,9 69,0
Kvinnor med barn under 3 år 58,6 61,3 64,1 64,0 65,3 66,4
Män med barn under 3 år 90,2 91,1 90,0 86,6 88,3 89,1
Kvinnor med bara 3-6 åringar 79,4 80,9 81,9 79,5 80,0 80,7
Män med bara 3-6 åringar 91,2 91,9 90,8 87,9 89,4 90,3
Kvinnor med familj utan barn 68,3 69,2 70,0 68,4 69,2 70,3
Män med familj utan barn 70,9 71,8 71,1 67,4 68,7 70,2
Kvinnor med familj 73,4 74,6 75,5 74,2 74,9 75,8
Män med familj 80,6 81,3 80,5 77,2 78,6 79,8
Kvinnor utan familj 62,7 63,9 64,6 62,5 62,8 63,5
Män utan familj 59,2 60,7 59,8 55,3 56,6 57,6

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 2011, Tabellbilaga 1. Det relativa sysselsättningstalet för 18–64-åringar efter kön, familjeställning och barnens ålder åren 2006–2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/02/tyokay_2011_02_2013-03-22_tau_001_sv.html