Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Arbetslöshetsrisk bland sysselsatta 18–64-åringar (%) efter kön, åldersgrupp och landskap år 2013

Kön Landskap Åldersgrupp 2012 Totalt sysselsatta 2012, arbetslösa 2013 (%) Totalt sysselsatta 2012, arbetslösa 2013
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64
Totalt Hela landet 6,0 4,6 4,0 4,1 4,3 4,4 102 815
Birkaland 7,2 5,4 4,8 4,5 4,9 5,1 10 821
Egentliga Finland 5,9 4,8 4,1 4,2 4,2 4,5 8 933
Egentliga Tavastland 6,8 4,1 3,4 3,6 4,1 4,1 3 037
Kajanaland 10,8 7,4 6,9 7,2 7,5 7,5 2 257
Kymmenedalen 8,1 5,3 4,6 4,6 5,1 5,1 3 581
Lappland 9,3 6,6 5,2 5,4 5,8 6,0 4 244
Mellersta Finland 8,1 6,8 5,6 5,6 5,6 6,1 6 653
Mellersta Österbotten 6,3 4,1 3,2 2,6 2,9 3,5 995
Norra Karelen 7,2 5,5 4,6 5,2 5,5 5,4 3 344
Norra Savolax 6,6 5,4 4,6 4,3 4,4 4,8 4 794
Norra Österbotten 8,3 6,0 4,4 4,4 4,4 5,2 8 169
Nyland 3,9 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 26 102
Päijänne-Tavastland 7,5 5,7 4,6 4,9 5,6 5,4 4 401
Satakunta 7,0 5,0 4,1 3,9 4,1 4,5 4 080
Södra Karelen 7,2 4,8 4,1 4,1 4,9 4,7 2 443
Södra Savolax 7,1 5,1 4,4 4,3 4,2 4,7 2 746
Södra Österbotten 7,0 4,5 3,8 3,7 4,2 4,3 3 432
Åland 3,8 2,0 1,4 1,4 1,2 1,7 233
Österbotten 4,3 3,5 2,9 2,9 3,0 3,2 2 550
Män Hela landet 8,0 5,2 4,5 4,9 5,1 5,2 59 801
Birkaland 9,5 6,0 5,3 5,2 5,7 5,9 6 209
Egentliga Finland 8,1 5,3 4,5 4,9 4,8 5,2 5 066
Egentliga Tavastland 8,6 4,9 3,7 4,2 4,7 4,7 1 754
Kajanaland 15,5 9,3 8,4 9,1 9,2 9,6 1 433
Kymmenedalen 11,7 6,6 4,8 5,4 6,0 6,1 2 118
Lappland 12,1 7,4 6,0 6,5 6,8 7,2 2 505
Mellersta Finland 10,7 7,3 6,6 7,1 7,0 7,4 4 029
Mellersta Österbotten 7,6 4,5 3,5 2,6 3,0 3,8 555
Norra Karelen 8,9 5,9 5,0 6,2 6,2 6,1 1 892
Norra Savolax 8,9 6,7 5,5 5,5 5,5 6,1 2 985
Norra Österbotten 10,3 6,4 4,8 5,4 5,1 6,0 4 811
Nyland 5,3 3,8 3,7 3,9 4,1 4,0 14 555
Päijänne-Tavastland 9,2 6,5 5,2 5,8 6,4 6,2 2 515
Satakunta 8,9 5,5 4,3 4,8 4,8 5,2 2 379
Södra Karelen 9,2 5,4 4,5 4,7 5,5 5,3 1 415
Södra Savolax 9,7 6,0 5,6 5,5 5,1 5,8 1 687
Södra Österbotten 9,5 5,1 4,6 4,5 5,3 5,3 2 144
Åland 3,2 2,0 2,1 1,7 1,3 2,0 131
Österbotten 5,8 4,1 3,5 3,5 3,8 4,0 1 618
Kvinnor Hela landet 4,4 4,0 3,5 3,4 3,6 3,7 43 014
Birkaland 5,3 4,7 4,2 4,0 4,1 4,4 4 612
Egentliga Finland 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,8 3 867
Egentliga Tavastland 5,3 3,1 3,2 3,1 3,6 3,4 1 283
Kajanaland 6,2 5,1 5,3 5,4 5,9 5,5 824
Kymmenedalen 5,1 3,8 4,3 3,8 4,3 4,1 1 463
Lappland 6,7 5,6 4,3 4,4 4,8 4,9 1 739
Mellersta Finland 5,9 6,1 4,5 4,0 4,4 4,8 2 624
Mellersta Österbotten 5,0 3,6 3,0 2,5 2,9 3,2 440
Norra Karelen 5,7 5,0 4,1 4,3 4,8 4,7 1 452
Norra Savolax 4,6 3,9 3,7 3,2 3,4 3,6 1 809
Norra Österbotten 6,4 5,4 3,8 3,4 3,8 4,3 3 358
Nyland 2,8 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 11 547
Päijänne-Tavastland 6,1 4,9 3,9 4,0 4,9 4,6 1 886
Satakunta 5,3 4,4 3,9 3,0 3,4 3,8 1 701
Södra Karelen 5,3 4,1 3,7 3,4 4,3 4,0 1 028
Södra Savolax 4,8 4,2 3,2 3,2 3,5 3,6 1 059
Södra Österbotten 4,6 3,7 3,0 3,0 3,1 3,3 1 288
Åland 4,4 2,0 0,7 1,0 1,1 1,5 102
Österbotten 2,8 2,7 2,3 2,3 2,1 2,4 932

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aura Pasila 09 1734 3576, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2013, Tabellbilaga 2. Arbetslöshetsrisk bland sysselsatta 18–64-åringar (%) efter kön, åldersgrupp och landskap år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/02/tyokay_2013_02_2014-06-05_tau_002_sv.html