Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.7.2005

Sysselsättningen ökade i juni 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 521 000, dvs. 40 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 71,5 procent, medan det i juni 2004 var 70,5 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 381 000 personer under januari-juni år 2005, dvs. 39 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Antalet arbetslösa i juni 2005 var 239 000, dvs. nästan samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, medan det var 8,9 procent i juni 2004.

Förändringar i sysselsättningen 6/2004 - 6/2005, tusen personer

  Juni 2005 Juni 2004 FÖRÄNDRING, %
6/04-6/05
Sysselsatta totalt 2 521 2 481 1,6
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 70,5 1,0 2
Arbetslösa 1 239 241 -0,7
Relativt arbetslöshetstal, % 8,7 8,9 -0,2 2
Arbetskraften totalt 2 760 2 721 1,4
Arbetskraftsandel, % 69,9 69,2 0,7 2
Utanför arbetskraften totalt 1 187 1 213 -2,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Meddelande

Källa: Arbetskraftsundersökning 2005, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 26.7.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/06/tyti_2005_06_2005-07-26_tie_001_sv.html