Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2005

Arbetslösheten minskade i augusti 2005

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 188 000 i augusti 2005, dvs. 21 000 mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent, medan det var 8,0 procent i augusti 2004.

Antalet sysselsatta i augusti 2005 var 2 437 000, dvs. 20 000 personer fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent, medan det i augusti 2004 var 68,8 procent. Antalet sysselsatta var i medeltal 2 402 000 personer under januari-augusti år 2005, dvs. 32 000 fler än under motsvarande period i fjol.

Förändringar i sysselsättningen 8/2004 - 8/2005, tusen personer

  Augusti 2005 Augusti 2004 FÖRÄNDRING, %
8/04-8/05
Sysselsatta totalt 2 437 2 417 0,8
Relativt sysselsättningstal, % 69,0 68,8 0,2 2
Arbetslösa 1 188 209 -9,9
Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 8,0 -0,8 2
Arbetskraften totalt 2 625 2 626 -0,0
Arbetskraftsandel, % 66,5 66,7 -0,2 2
Utanför arbetskraften totalt 1 324 1 310 1,1
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Meddelande om offentliggörande

Källa: Arbetskraftsundersökning 2005, Augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2005/08/tyti_2005_08_2005-09-20_tie_001_sv.html