Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.2.2006

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i januari 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 353 000, dvs. 54 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 66,6 procent, medan det i januari 2005 var 65,3 procent.

Antalet arbetslösa i januari 2006 var 226 000, dvs. 23 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, medan det var 9,8 procent i januari 2005.

Förändringar i sysselsättningen 1/2005 - 1/2006, tusen personer

  Januari 2006 Januari 2005 FÖRÄNDRING, %
1/05-1/06
Sysselsatta totalt 2 353 2 299 2,3
Relativt sysselsättningstal, % 66,6 65,3 1,3 2
Arbetslösa 1 226 249 -9,3
Relativt arbetslöshetstal,, % 8,7 9,8 -1,1 2
Arbetskraften totalt 2 578 2 547 1,2
Arbetskraftsandel, % 65,2 64,6 0,6 2
Utanför arbetskraften totalt 1 377 1 394 -1,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/01/tyti_2006_01_2006-02-21_tie_001_sv.html