Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2006

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i februari 2006

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 395 000, dvs. 47 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,5 procent, medan det i februari 2005 var 66,7 procent.

Antalet arbetslösa i februari 2006 var 219 000, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det var 9,2 procent i februari 2005.

Förändringar i sysselsättningen 2/2005 - 2/2006, tusen personer

  Februari 2006 Februari 2005 FÖRÄNDRING, %
2/05-2/06
Sysselsatta totalt 2 395 2 348 2,0
Relativt sysselsättningstal, % 67,5 66,7 0,8 2
Arbetslösa 1 219 237 -7,6
Relativt arbetslöshetstal,, % 8,4 9,2 -0,8 2
Arbetskraften totalt 2 614 2 585 1,1
Arbetskraftsandel, % 66,1 65,6 0,5 2
Utanför arbetskraften totalt 1 343 1 357 -1,0
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftundersökning 2006, Februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela
(09) 1734 2523, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Meddelande om offentliggörande

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 21.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2006/02/tyti_2006_02_2006-03-21_tie_001_sv.html