Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter orsaken till visstidsanställningen, 2008 - 2009, %

  År Förändring
2008 2009 2008/2009
Procent Procent Procentenhet
Orsak till visstidsanställning      
Visstidsanställda löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
Arbetspraktik med anknytning till studier 6,2 5,7 -0,5
Fast arbete var inte tillgängligt 60,8 66,7 5,9
Vill inte ha fast arbete 28,7 24,9 -3,9
Prövotid 3,4 2,0 -1,5
Kan inte säga eller okänd 0,6 0,4 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 4. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter orsaken till visstidsanställningen, 2008 - 2009, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_004_sv.html