Arbetskraftsundersökning 2009, Anställningsförhållanden och arbetstid 2009

2009
Anställningsförhållanden och arbetstid 2009
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar