Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009

  Normal veckoarbetstid, timmar/vecka
Båda könen Män Kvinnor
Yrkesklassificeringen 2001      
Yrken totalt 36,5 38,2 34,9
1 Chefer och högre tjänstemän 41,0 41,8 39,5
2 Specialister 36,5 37,4 35,6
3 Experter 36,7 37,9 35,9
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 34,9 36,1 34,6
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 33,6 34,8 33,3
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 35,2 36,2 34,2
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 39,0 39,2 36,9
8 Process- och transportarbetare 39,6 39,8 38,6
9 Övriga arbetstagare 32,7 34,4 31,4
0 Militärer 39,2 39,5 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 20. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_020_sv.html