Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Manliga löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009

  Manliga löntagare, 1 000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Arbetsgivarsektor              
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) Löntagare totalt 1 029 41 68 785 75 57
- högre tjänstemän 324 9 21 225 40 28
- lägre tjänstemän 212 12 16 162 13 9
- arbetare 490 20 31 396 22 20
Privat sektor Löntagare totalt 844 33 50 646 61 50
- högre tjänstemän 239 6 10 167 32 23
- lägre tjänstemän 159 9 13 118 11 8
- arbetare 445 18 27 360 18 19
Offentlig sektor Löntagare totalt 182 8 17 138 13 6
- högre tjänstemän 84 3 11 57 8 5
- lägre tjänstemän 52 3 3 44 2 0
- arbetare 45 2 3 35 4 1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 16. Manliga löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_016_sv.html