Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Kvinnliga löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009

  Kvinnliga löntagare, 1 000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Arbetsgivarsektor              
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) Löntagare totalt 1 094 84 174 769 42 20
- högre tjänstemän 279 14 37 194 23 11
- lägre tjänstemän 604 45 98 436 16 7
- arbetare 207 25 39 137 3 2
Privat sektor Löntagare totalt 615 62 112 405 23 11
- högre tjänstemän 132 8 14 92 13 5
- lägre tjänstemän 325 33 67 213 8 3
- arbetare 156 21 30 99 3 2
Offentlig sektor Löntagare totalt 475 22 62 361 19 10
- högre tjänstemän 146 6 23 101 10 5
- lägre tjänstemän 277 12 30 221 8 4
- arbetare 51 4 9 38 0 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 17. Kvinnliga löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_017_sv.html