Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 351 338 343 6 1,7
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 23 23 23 0 -0,4
C-E Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 10-39 21 21 20 -1 -3,7
F Byggverksamhet 41-43 10 8 9 1 9,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 67 64 63 -2 -2,8
H Transport och magasinering 49-53 21 19 18 -1 -5,3
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 23 25 24 0 -0,9
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 10 10 9 0 -3,9
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 8 7 8 0 3,0
M, N Företagstjänster 69-82 45 37 40 3 7,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 8 7 7 1 9,3
P Utbildning 85 25 25 27 2 8,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 52 53 56 3 5,7
R-U Annan serviceverksamhet 90-99 37 36 36 0 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 9. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_009_sv.html