Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 351 338 343 6 1,7
Privat sektor 280 266 269 3 1,1
Offentlig sektor 70 69 73 4 5,2
-staten 13 12 12 0 1,9
-kommun 57 57 60 3 5,9
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 119 116 115 -1 -1,0
Privat sektor 105 102 101 -1 -1,4
Offentlig sektor 14 13 14 1 4,1
-staten 4 4 5 1 21,3
-kommun 10 9 9 0 -3,0
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 232 221 228 7 3,1
Privat sektor 176 164 168 4 2,7
Offentlig sektor 55 56 59 3 5,4
-staten 8 8 8 -1 -7,3
-kommun 47 48 51 4 7,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 7. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_007_sv.html