Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. Löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla och näringsgren (TOL 2008) år 2009

  Löntagare, 1000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Näringsgren TOL 2008            
Näringsgrenar totalt 00-99 2 123 125 242 1 554 116 77
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 38 2 4 26 4 3
C-E Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 10-39 382 5 17 329 20 10
F Byggverksamhet 41-43 132 3 4 113 6 7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 257 24 47 162 13 10
H Transport och magasinering 49-53 129 7 15 83 11 11
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 74 11 17 42 2 2
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 86 3 6 67 7 4
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 64 3 4 46 6 5
M, N Företagstjänster 69-82 200 14 20 148 11 6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 2 6 96 9 3
P Utbildning 85 161 13 41 90 10 6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 369 20 43 286 12 6
R-U Annan serviceverksamhet 90-99 106 16 17 63 5 4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 19. Löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla och näringsgren (TOL 2008) år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_019_sv.html