Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 292 279 283 3 1,1
Privat sektor 221 208 208 1 0,3
Offentlig sektor 70 69 73 3 5,0
-staten 13 12 12 0 1,3
-kommun 57 57 60 3 5,8
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 87 84 81 -3 -3,9
Privat sektor 72 70 67 -3 -4,9
Offentlig sektor 14 13 14 0 3,1
-staten 4 4 5 1 19,2
-kommun 10 9 9 0 -3,8
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 205 195 202 6 3,3
Privat sektor 150 138 142 4 3,0
Offentlig sektor 55 56 59 3 5,4
-staten 8 8 8 -1 -7,3
-kommun 47 48 51 4 7,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 8. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_008_sv.html