Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.3.2013

Helmikuun työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 helmikuussa 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden helmikuussa oli 7,7 prosenttia. Työllisiä oli 26 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/02–2013/02

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/02–2013/02

Työllisiä oli vuoden 2013 helmikuussa 2 432 000, mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin (virhemarginaali ±31 000). Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla mutta kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2012 helmikuuhun verrattuna. Yrittäjien määrä väheni, kun taas palkansaajien määrä pysyi ennallaan.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,6 prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 1,2 prosenttiyksiköllä 67,2 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä ja oli 68,1 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 helmikuussa 231 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa (virhemarginaali ±17 000). Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 99 000 henkeä.

Työttömyysaste oli helmikuussa 8,7 prosenttia eli prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,7 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 660 000. Heistä työllisiä oli 235 000 ja työttömiä 64 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 300 000. 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 21,5 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,7 prosenttia eli noin joka kymmenes nuori oli työtön.

Työllisyyden muutokset 2012/02–2013/02 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/02 2013/02 2012/02 - 2013/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 070 4 084 0,3
Työvoima yhteensä 2 662 2 663 0,0
Työlliset 2 458 2 432 –1,1
– palkansaajat 2 112 2 114 0,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 346 317 –8,3
Työttömät 204 231 13,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 408 1 421 0,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,0 67,6 –0,4
Työttömyysaste 7,7 8,7 1,0
Työvoimaosuus 65,4 65,2 –0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2013 lopussa kaikkiaan 291 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 37 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden helmikuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Varsinais-Suomessa (21 %), Pirkanmaalla (20 %) ja Uudellamaalla (19 %) sekä Ahvenanmaalla (21 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 26 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 104 000 henkilöä, mikä oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 56 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Muutokset 2012/02–2013/02 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/02 2013/02 2012/02 - 2013/02
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 254 291 14,6
– yli vuoden työttömänä olleet 59 67 14,2
Palveluissa yhteensä 111 104 –7,0
– työllistetyt 32 28 –11,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 29 27 –6,6
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 15 13 –10,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa 36 35 –1,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 62 56 –10,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Ari Väisänen 09 1734 2290, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/02/tyti_2013_02_2013-03-26_tie_001_fi.html