Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2011 - 2013

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 474 2 483 2 457 -27 -1,1
Privat sektor 1 796 1 808 1 781 -28 -1,5
Offentlig sektor 667 666 668 2 0,3
- staten 151 144 142 -2 -1,4
- kommuner 517 522 526 4 0,8
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 278 1 277 1 261 -16 -1,2
Privat sektor 1 083 1 089 1 070 -19 -1,7
Offentlig sektor 191 184 188 3 1,8
- staten 74 70 68 -2 -3,3
- kommuner 117 114 120 6 5,0
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 196 1 206 1 195 -11 -0,9
Privat sektor 713 719 710 -9 -1,2
Offentlig sektor 476 481 480 -1 -0,2
- staten 77 73 73 0 0,4
- kommuner 399 408 407 -1 -0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_050_sv.html