Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2011 - 2013

  År Förändring Förändring
2011 2012 2013 2012/2013 2012/2013
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 143 2 146 2 127 -20 -0,9
- fortlöpande heltidsarbete 1 585 1 588 1 580 -9 -0,5
- fortlöpande deltidsarbete 222 222 217 -5 -2,3
- heltidsarbete för viss tid 251 247 243 -4 -1,7
- deltidsarbete för viss tid 85 89 88 -2 -1,8
Visstidsarbete totalt 336 336 330 -6 -1,7
Deltidsarbete totalt 307 311 304 -7 -2,2
Män Löntagare totalt 1 052 1 047 1 036 -11 -1,0
- fortlöpande heltidsarbete 851 847 846 -2 -0,2
- fortlöpande deltidsarbete 67 66 61 -4 -6,8
- heltidsarbete för viss tid 105 105 100 -5 -5,0
- deltidsarbete för viss tid 30 29 30 1 2,7
Visstidsarbete totalt 135 134 129 -4 -3,3
Deltidsarbete totalt 96 95 91 -4 -3,9
Kvinnor Löntagare totalt 1 091 1 099 1 090 -9 -0,8
- fortlöpande heltidsarbete 734 741 734 -7 -0,9
- fortlöpande deltidsarbete 155 156 155 -1 -0,4
- heltidsarbete för viss tid 146 142 143 1 0,8
- deltidsarbete för viss tid 56 60 58 -2 -3,9
Visstidsarbete totalt 202 202 201 -1 -0,6
Deltidsarbete totalt 211 216 213 -3 -1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2013, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2011 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/12/tyti_2013_12_2014-01-21_tau_052_sv.html