Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2012 - 2014

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 075 4 087 4 095 9 0,2
Arbetskraft totalt 2 690 2 676 2 679 3 0,1
- sysselsatta 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
- arbetslösa 207 219 232 13 5,9
Ej i arbetskraften 1 385 1 411 1 416 5 0,4
Män Befolkning totalt 2 041 2 047 2 052 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 392 1 383 1 383 0 0,0
- sysselsatta 1 277 1 261 1 254 -7 -0,6
- arbetslösa 115 122 129 7 5,7
Ej i arbetskraften 648 664 669 5 0,8
Kvinnor Befolkning totalt 2 034 2 039 2 043 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 298 1 293 1 296 4 0,3
- sysselsatta 1 206 1 195 1 193 -2 -0,2
- arbetslösa 92 97 103 6 6,1
Ej i arbetskraften 736 747 747 0 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_045_sv.html