Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/01 - 2015/01

  År/Månad Förändring
2014/01 2015/01 2014/01 - 2015/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,3 58,5 0,2
15-64 67,0 66,7 -0,2
15-24 34,1 34,3 0,2
25-34 73,7 74,0 0,4
35-44 82,0 81,2 -0,8
45-54 84,1 84,2 0,1
55-64 59,4 58,2 -1,2
65-74 7,1 11,9 4,8
Män 15-74 59,4 59,2 -0,2
15-64 67,2 66,3 -1,0
15-24 29,7 28,7 -1,1
25-34 79,4 78,2 -1,2
35-44 84,6 83,1 -1,5
45-54 83,1 83,7 0,6
55-64 57,8 55,5 -2,3
65-74 9,6 16,2 6,6
Kvinnor 15-74 57,2 57,8 0,6
15-64 66,7 67,2 0,5
15-24 38,7 40,1 1,4
25-34 67,7 69,6 2,0
35-44 79,3 79,2 -0,1
45-54 85,1 84,6 -0,5
55-64 60,9 60,8 -0,1
65-74 5,0 8,1 3,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2015, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/01 - 2015/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/01/tyti_2015_01_2015-02-24_tau_007_sv.html