Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 394 2 391 -3 -0,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 105 105 0 0,4
Jordbruk 01 72 72 0 0,2
C Tillverkning 10-33 330 320 -10 -3,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 45 1 3,2
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 48 -2 -3,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 44 -3 -5,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 51 -3 -4,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 101 -4 -4,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 32 32 0 0,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 24 -3 -11,1
F Byggverksamhet 41-43 162 158 -4 -2,6
Byggande av hus 41 60 58 -2 -3,5
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 85 83 -2 -2,2
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 282 276 -5 -1,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 40 40 1 1,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 80 -12 -13,3
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 149 155 6 4,3
H Transport och magasinering 49-53 135 131 -4 -2,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 88 83 -4 -5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 47 48 1 1,4
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 85 4 5,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 99 106 7 6,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 73 -2 -2,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 166 171 5 2,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 61 -1 -2,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 93 99 7 7,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 55 58 3 5,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 107 104 -3 -2,6
P Utbildning 85 184 190 6 3,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 393 398 6 1,4
Hälso- och sjukvård 86 175 182 7 4,2
Vård och omsorg med boende 87 91 84 -7 -7,3
Öppna sociala insatser 88 127 132 5 3,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 60 62 2 3,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 84 80 -4 -5,1
X Näringsgrenen okänd 00 13 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2015, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2014/I - 2015/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_028_sv.html