Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/09 - 2015/09

  År/Månad Förändring
2014/09 2015/09 2014/09 - 2015/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,2 68,8 0,7
Män 68,4 69,8 1,4
Kvinnor 68,0 67,9 -0,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,2 8,4 0,2
Män 8,6 8,3 -0,4
Kvinnor 7,7 8,6 0,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,0 65,3 0,2
Män 66,7 67,1 0,4
Kvinnor 63,4 63,4 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/09 - 2015/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_001_sv.html