Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/09 - 2015/09

  År/Månad Förändring Förändring
2014/09 2015/09 2014/09 - 2015/09 2014/09 - 2015/09
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 447 2 452 5 0,2
15-64 2 378 2 389 12 0,5
15-24 237 242 5 2,0
25-34 521 517 -5 -1,0
35-44 552 558 5 1,0
45-54 619 615 -3 -0,5
55-64 448 458 10 2,2
65-74 69 63 -6 -9,1
Män 15-74 1 251 1 267 15 1,2
15-64 1 207 1 226 19 1,6
15-24 114 120 6 4,9
25-34 292 290 -1 -0,4
35-44 290 294 4 1,3
45-54 302 306 4 1,4
55-64 209 215 6 3,0
65-74 45 41 -4 -8,0
Kvinnor 15-74 1 196 1 186 -10 -0,8
15-64 1 171 1 164 -7 -0,6
15-24 123 122 -1 -0,8
25-34 230 226 -4 -1,7
35-44 262 264 2 0,6
45-54 317 309 -8 -2,4
55-64 239 242 3 1,4
65-74 24 22 -3 -11,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/09 - 2015/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_006_sv.html