Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/09 - 2015/09

  År/Månad Förändring
2014/09 2015/09 2014/09 - 2015/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,2 8,4 0,2
15-64 8,4 8,6 0,2
15-24 17,9 17,9 0,0
25-34 9,5 9,7 0,2
35-44 6,5 6,3 -0,2
45-54 5,7 7,1 1,4
55-64 7,2 6,6 -0,6
Män 15-74 8,6 8,3 -0,4
15-64 8,9 8,5 -0,4
15-24 19,0 17,1 -1,9
25-34 8,3 9,2 0,9
35-44 7,4 5,8 -1,6
45-54 6,7 6,9 0,1
55-64 8,5 8,1 -0,4
Kvinnor 15-74 7,7 8,6 0,9
15-64 7,8 8,7 0,9
15-24 16,9 18,7 1,9
25-34 10,9 10,4 -0,5
35-44 5,5 6,8 1,3
45-54 4,6 7,3 2,7
55-64 5,9 5,2 -0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/09 - 2015/09 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_016_sv.html