Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,4 69,5 0,0
Män 69,8 70,1 0,3
Kvinnor 69,0 68,8 -0,3
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,5 8,4 0,8
Män 7,9 8,5 0,6
Kvinnor 7,1 8,2 1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,7 66,0 0,4
Män 67,5 67,8 0,3
Kvinnor 63,9 64,2 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_019_sv.html