Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 487 2 481 -6 -0,2
15-64 2 422 2 412 -11 -0,4
15-24 289 279 -10 -3,5
25-34 525 524 -1 -0,1
35-44 548 548 0 0,0
45-54 620 610 -10 -1,6
55-64 441 451 10 2,2
65-74 65 70 5 7,4
Män 15-74 1 275 1 276 1 0,1
15-64 1 233 1 233 -0 0,0
15-24 136 130 -6 -4,6
25-34 290 292 2 0,9
35-44 291 292 1 0,3
45-54 306 307 1 0,3
55-64 211 212 2 0,8
65-74 42 43 1 2,7
Kvinnor 15-74 1 212 1 205 -7 -0,6
15-64 1 190 1 179 -10 -0,9
15-24 153 149 -4 -2,4
25-34 235 232 -3 -1,3
35-44 257 256 -1 -0,3
45-54 314 303 -11 -3,4
55-64 231 239 8 3,4
65-74 23 26 4 15,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_024_sv.html