Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 487 2 481 -6 -0,2
Nyland 801 805 4 0,5
Egentliga Finland 208 208 -0 -0,2
Satakunta 98 96 -2 -2,0
Egentliga Tavastland 81 79 -2 -2,1
Birkaland 225 228 3 1,1
Päijänne-Tavastland 84 88 4 4,2
Kymmenedalen 71 74 3 4,2
Södra Karelen 55 53 -2 -4,5
Södra Savolax 64 61 -2 -3,6
Norra Savolax 109 105 -4 -3,7
Norra Karelen 72 71 -1 -1,2
Mellersta Finland 118 114 -4 -3,2
Södra Österbotten 89 87 -2 -2,0
Österbotten 85 88 3 4,1
Mellersta Österbotten 30 31 1 2,9
Norra Österbotten 175 169 -6 -3,4
Kajanaland 30 30 -0 -0,1
Lappland 76 78 2 2,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_031_sv.html