Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III 2014/III - 2015/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 789,8 795,1 5,3 0,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,3 17,9 -0,4 -2,2
Jordbruk 01 9,2 9,6 0,3 3,8
C Tillverkning 10-33 120,2 125,7 5,5 4,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,4 17,7 0,3 1,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,9 19,2 1,3 7,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 16,8 18,1 1,3 7,6
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 18,9 21,1 2,2 11,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 39,5 38,6 -0,9 -2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 9,6 11,0 1,3 13,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 9,8 9,1 -0,7 -7,1
F Byggverksamhet 41-43 60,2 57,9 -2,3 -3,8
Byggande av hus 41 21,0 20,4 -0,6 -3,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 30,6 30,4 -0,1 -0,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,8 94,9 -1,0 -1,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 13,2 15,3 2,1 16,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,1 29,0 -2,2 -7,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 51,5 50,6 -0,9 -1,8
H Transport och magasinering 49-53 46,8 45,0 -1,8 -3,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 29,4 28,5 -0,9 -3,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,5 16,6 -0,9 -5,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,6 27,2 -1,5 -5,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 33,5 37,4 3,9 11,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 24,5 24,4 -0,1 -0,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 45,9 46,7 0,8 1,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 19,1 21,1 2,0 10,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 33,2 37,4 4,2 12,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,4 23,1 2,8 13,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 36,4 37,2 0,8 2,2
P Utbildning 85 52,7 50,8 -1,9 -3,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 137,5 139,9 2,4 1,8
Hälso- och sjukvård 86 59,7 65,3 5,6 9,4
Vård och omsorg med boende 87 36,8 34,6 -2,2 -5,9
Öppna sociala insatser 88 41,0 39,9 -1,0 -2,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,5 16,7 -0,8 -4,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,5 24,2 -0,3 -1,3
X Näringsgrenen okänd 00 4,3 2,7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2014/III - 2015/III . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tau_035_sv.html