Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2012 - 2014, 15-74-åringar

  År Förändring
2012 2013 2014 2013/2014
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 7,7 8,2 8,7 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 8,3 8,9 9,6 0,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,1 4,7 5,3 0,6
- lägsta högre nivå (5) 3,7 4,1 4,5 0,4
- lägre högskolenivå (6) 4,3 5,4 6,3 0,9
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,1 4,4 4,9 0,4
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 15,3 15,9 15,9 0,0
Män Totalt 8,3 8,8 9,3 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 8,8 9,4 10,1 0,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,6 5,1 5,8 0,7
- lägsta högre nivå (5) 5,6 5,1 4,7 -0,4
- lägre högskolenivå (6) 4,3 5,6 7,4 1,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,2 4,6 5,1 0,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 13,9 14,9 14,7 -0,2
Kvinnor Totalt 7,1 7,5 8,0 0,4
Utbildning på mellannivå (3) 7,7 8,3 9,0 0,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 3,7 4,3 4,8 0,5
- lägsta högre nivå (5) 2,6 3,5 4,3 0,8
- lägre högskolenivå (6) 4,4 5,2 5,3 0,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,1 4,2 4,6 0,4
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 17,3 17,5 18,0 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2015, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2012 - 2014, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_055_sv.html