Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2018

Omkring 0,3 procent av finländarna fick minst en fjärdedel av sina inkomster via digitala plattformar år 2017

År 2017 hade ungefär 0,3 procent av finländarna i åldern 15–74 år under de senaste 12 månaderna skaffat minst en fjärdedel av sina inkomster via olika digitala plattformar. Till antalet är detta ungefär 14 000 personer. Med digital plattform avses här olika webbplattformar där en person kan sälja sin arbetsinsats eller annars skaffa inkomster. Uppgiften om antalet personer som jobbar via plattformar samlades för första gången in år 2017 i samband med Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Av dem som år 2017 fick minst en fjärdedel av sina inkomster via plattformar var majoriteten män (60 %) och omkring hälften av dem var under 35 år. Att få så här betydande inkomster via plattformar var vanligast bland ensamföretagare (1,4 % hade fått minst en fjärdedel av sina inkomster via plattformar), medan andelen var 0,2 procent bland löntagare.

Antalet personer som jobbade via plattformar utreddes år 2017 i samband med Arbetskraftsundersökningen med frågan: ”Har du under de senaste 12 månaderna arbetat eller annars förvärvat inkomster via följande plattformar: 1. Airbnb, 2. Über, 3. Tori.fi/Huuto.net, 4. Solved, 5. Någon annan, 6. Ingen av dessa.” Dessutom frågades hur stor del av inkomsterna kom via olika plattformar.

De som hade valt svarsalternativet ”Någon annan” ombads precisera via vilken plattform. De olika svaren beskriver väl på hur många olika sätt man kan förstå plattformarna. Överlägset mest nämndes olika loppmarknader på nätet, Facebook samt webbsidor för försäljning av bilar och bostäder. Dessutom berättade man här om bl.a. användningen av faktureringstjänster – vissa svars direkta koppling till plattformsarbete blev delvis oklar.

När man tar med alla som berättade att de fått inkomster via plattformar år 2017 stiger dock andelen till 7 procent av befolkningen, dvs. till omkring 290 000 personer. I de flesta fall var det fråga om användningen av olika loppmarknader på nätet och inkomsterna som fåtts på det här sättet var inte så betydande. Det mycket omtalade Airbnb har åtminstone ännu inte blivit någon betydande inkomstkälla bland finländare. Totalt 0,2 procent av befolkningen – ungefär 9 000 personer – hade ändå fått lite extra inkomster via den här typen av inkvarteringsverksamhet.

Om man enbart koncentrerar sig på den andel av befolkningen, 0,3 procent, som hade fått minst en fjärdedel av sina inkomster via plattformar blir bilden exaktare. Bland hälften av personerna i den här gruppen var inkomstkällan Tori.fi/Huuto.net eller någon annan plattform för försäljning av begagnade varor eller fordon. I den här gruppen var det dock rätt så vanligt att inkomsterna kom via en plattform som specialiserat sig på arbetsförmedling eller delningsekonomi, som t.ex. Upwork. Också olika sidor för placering och tippning nämndes. Många berättade också att ”egna webbsidor” var en inkomstkälla.

Läs mer om mätning av arbete via plattformar i bloggen (på finska).


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Sutela 029 551 2907, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Plattformsarbete 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/14/tyti_2017_14_2018-04-17_tie_001_sv.html