Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.7.2018

Työllisyyden kasvu jatkui

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 kesäkuussa 99 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli kesäkuussa 192 000, mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli kesäkuussa 7,2 prosenttia. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/06–2018/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/06–2018/06, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2018 kesäkuussa 2 672 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 99 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 58 000 ja naisia 41 000 enemmän kuin vuoden 2017 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 75,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,5 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 3,5 prosenttiyksikköä 77,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,6 prosenttiyksikköä 74,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 kesäkuussa 192 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 89 000.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 6,7 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 2,3 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 619 000. Heistä työllisiä oli 375 000 ja työttömiä 61 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 436 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 14,0 prosenttia, mikä oli 7,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 kesäkuussa 1 257 000 eli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 131 000, mikä on vuoden 2017 kesäkuuhun verrattuna 28 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2017/06 – 2018/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 113 4 122 0,2
Työvoima yhteensä 2 823 2 865 1,5
Työlliset 2 573 2 672 3,8
– palkansaajat 2 245 2 329 3,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 329 344 4,6
Työttömät 250 192 –23,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 290 1 257 –2,5
– piilotyöttömät  159 131 –17,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,5 75,5 3,0
Työttömyysaste 8,9 6,7 –2,1
Työvoimaosuus 68,6 69,5 0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 573 000 henkeä, mikä oli 79 000 enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen (Q) ja teollisuuden (C) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä 4,3 prosenttia vuoden 2017 vastaavasta ajankohdasta.

Työttömiä oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä keskimäärin 229 000 henkeä, mikä oli 46 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajankohtana. Vuoden 2018 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 8,2 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 1 320 000 henkeä, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2017/II – 2018/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 769 2 802 1,2
Työlliset yhteensä 2 494 2 573 3,2
Työttömät yhteensä 275 229 –16,7
– miehet 145 122 –15,8
– naiset 130 107 –17,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 342 1 320 –1,6
– piilotyöttömät  139 122 –11,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2018 lopussa kaikkiaan 273 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 47 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Satakunnassa (–20 %), Pirkanmaalla (–20 %), Etelä-Pohjanmaalla (–19 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–19 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 114 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 4,0 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2017/06–2018/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 320 273 –14,8
– yli vuoden työttömänä olleet 106 77 –27,2
Palveluissa yhteensä 108 114 5,2
– työllistetyt 25 27 7,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 18 18 0,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 11 1,7
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 55 59 6,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 44 50 13,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Heikki Räisänen, puh. 029 504 7118,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (601,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.7.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tie_001_fi.html