Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/03 - 2021/03 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Månad Förändring
2020/03 2021/03 2020/03 - 2021/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,2 70,7 0,5
Män 70,6 71,3 0,8
Kvinnor 69,8 70,0 0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,3 8,2 0,9
Män 7,8 8,6 0,8
Kvinnor 6,8 7,8 1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,6 65,9 1,3
Män 66,7 68,5 1,8
Kvinnor 62,5 63,4 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/03 - 2021/03 (Tabellbilagan har korrigerats 27.7.2021.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_001_sv.html