Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Arbetskraftsundersökning 2021, mars

2021
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik