Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 491 2 476 -15 -0,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 95 100 5 5,7
Jordbruk 01 66 74 8 12,6
C Tillverkning 10-33 320 317 -3 -0,8
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 44 42 -2 -3,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 43 41 -3 -6,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 47 1 1,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 52 1 1,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 100 100 1 0,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 34 -0 -0,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 26 -3 -9,2
F Byggverksamhet 41-43 183 181 -3 -1,4
Byggande av hus 41 70 68 -1 -2,1
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 95 92 -3 -2,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 273 284 11 3,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 46 47 1 2,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 93 94 1 1,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 134 143 8 6,2
H Transport och magasinering 49-53 146 132 -14 -9,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 87 83 -4 -5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 58 49 -9 -16,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 94 83 -11 -11,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 119 122 4 3,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 71 -4 -5,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 183 185 1 0,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 70 68 -1 -2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 116 117 1 1,0
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 68 68 0 0,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 105 112 8 7,4
P Utbildning 85 183 179 -4 -2,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 409 411 2 0,4
Hälso- och sjukvård 86 173 177 4 2,5
Vård och omsorg med boende 87 100 94 -6 -6,1
Öppna sociala insatser 88 136 140 3 2,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 70 60 -10 -14,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 87 87 0 0,1
X Näringsgrenen okänd 00 7 11 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_028_sv.html