Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifter

De slutliga uppgifterna om januari och februari i arbetskraftsundersökningen för åren 2020 och 2021 har publicerats i samband med uppgifterna för mars och 1:a kvartalet. Tidigare publicerade uppgifter var preliminära och en del av dem har reviderats på grund av precisering av estimeringsmetoden. Uppgifterna för mars och 1:a kvartalet år 2021 är slutliga.

Revidering av estimaten för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 2020/01, 2020/02, 2021/01 och 2021/02, 15–74-åringar

  År/månad Estimat Revidering av uppgifter
1:a offentliggörande Senaste offentliggörande (2021–05–04)
1000 personer
Befolkning totalt 2020/01 4 132 4 132 0
2020/02 4 132 4 132 0
2021/01 4 127 4 127 0
2021/02 4 127 4 127 0
Arbetskraft totalt 2020/01 2 727 2 705 –22
2020/02 2 672 2 663 –9
2021/01 2 707 2 680 –28
2021/02 2 701 2 701 0
Sysselsatta 2020/01 2 534 2 514 –20
2020/02 2 487 2 479 –8
2021/01 2 473 2 445 –28
2021/02 2 481 2 481 0
Arbetslösa 2020/01 194 192 –2
2020/02 185 185 –1
2021/01 235 235 0
2021/02 220 220 0
Ej i arbetskraften 2020/01 1 404 1 426 22
2020/02 1 460 1 469 9
2021/01 1 420 1 447 28
2021/02 1 426 1 426 0
    Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 2020/01 71,9 71,3 –0,6
2020/02 70,3 70,0 –0,3
2021/01 69,9 69,1 –0,8
2021/02 70,0 70,0 0,0
Relativt arbetslöshetstal 2020/01 7,1 7,1 0,0
2020/02 6,9 6,9 0,0
2021/01 8,7 8,8 0,1
2021/02 8,1 8,1 0,0
Relativt arbetskraftstal 2020/01 66,0 65,5 –0,5
2020/02 64,7 64,4 –0,3
2021/01 65,6 64,9 –0,7
2021/02 65,5 65,5 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Revidering av uppgifter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_rev_001_sv.html