Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 38. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/I - 2021/I, 15-74-åringar

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Anställningsförhållande        
Löntagare totalt 437 397 -39 -9,0
- fortlöpande heltidsarbete 180 151 -29 -16,3
- fortlöpande deltidsarbete 69 56 -13 -18,7
- heltidsarbete för viss tid 122 117 -5 -4,0
- deltidsarbete för viss tid 66 74 8 11,7
Visstidsarbete totalt 188 191 3 1,5
Deltidsarbete totalt 134 129 -5 -3,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 38. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2020/I - 2021/I, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_038_sv.html