Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1023,9 997,7 -26,2 -2,6
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 42,2 45,2 3,0 7,0
Jordbruk 01 30,1 34,0 3,9 12,9
C Tillverkning 10-33 139,7 138,1 -1,6 -1,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,9 16,9 -2,0 -10,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 17,4 18,1 0,7 4,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,4 20,8 0,4 1,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,5 23,6 1,1 4,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 44,6 43,8 -0,8 -1,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 16,0 15,1 -1,0 -6,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,4 11,1 -1,3 -10,3
F Byggverksamhet 41-43 82,3 79,3 -2,9 -3,6
Byggande av hus 41 30,9 30,0 -0,9 -2,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 43,3 41,0 -2,3 -5,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 111,3 109,5 -1,8 -1,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,4 20,1 -0,3 -1,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 41,4 40,9 -0,5 -1,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,5 48,5 -1,0 -2,0
H Transport och magasinering 49-53 61,2 55,9 -5,2 -8,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 39,0 36,3 -2,7 -7,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 22,2 19,7 -2,5 -11,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 34,3 27,6 -6,7 -19,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 51,9 53,1 1,2 2,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 33,5 30,2 -3,3 -9,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 76,8 77,4 0,6 0,7
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 30,0 29,1 -1,0 -3,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 47,3 45,8 -1,5 -3,2
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 26,7 27,4 0,7 2,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,8 48,7 3,9 8,8
P Utbildning 85 69,6 67,6 -2,0 -2,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 159,7 155,3 -4,4 -2,8
Hälso- och sjukvård 86 68,2 67,3 -0,8 -1,2
Vård och omsorg med boende 87 40,7 37,0 -3,7 -9,2
Öppna sociala insatser 88 50,8 51,0 0,2 0,3
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,2 19,7 -3,5 -15,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 30,4 27,2 -3,2 -10,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,3 6,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_029_sv.html