Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifter

På grund av den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 var uppgifterna om januari och februari för åren 2020 och 2021 preliminära och de reviderades i och med att metoderna reviderades. Alla uppgifter publicerades inledningsvis i korrigerad form den 4 maj 2021.

När det gäller definitionen av arbetslösa upptäcktes en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Därför publicerades uppgifterna på nytt den 27 juli 2021.

Revidering av estimaten för Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 2020/01, 2020/02, 2021/01 och 2021/02, 15–74-åringar

  År/månad Estimat, 1000 personer
Offentliggöranden 2.3.2021 ja 30.3.2021 Offentliggörande 4.5.2021 Offentliggörande 27.7.2021
Befolkning totalt 2020/01 4 132 4 132 4 132
2020/02 4 132 4 132 4 132
2021/01 4 127 4 127 4 127
2021/02 4 127 4 127 4 127
Arbetskraft totalt 2020/01 2 727 2 705 2 705
2020/02 2 672 2 663 2 663
2021/01 2 707 2 680 2 682
2021/02 2 701 2 701 2 705
Sysselsatta 2020/01 2 534 2 514 2 514
2020/02 2 487 2 479 2 479
2021/01 2 473 2 445 2 445
2021/02 2 481 2 481 2 481
Arbetslösa 2020/01 194 192 192
2020/02 185 185 185
2021/01 235 235 237
2021/02 220 220 224
Ej i arbetskraften 2020/01 1 404 1 426 1 426
2020/02 1 460 1 469 1 469
2021/01 1 420 1 447 1 445
2021/02 1 426 1 426 1 422
  Procent, % Procentenhetet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 2020/01 71,9 71,3 71,3
2020/02 70,3 70,0 70,0
2021/01 69,9 69,1 69,1
2021/02 70,0 70,0 70,0
Relativt arbetslöshetstal 2020/01 7,1 7,1 7,1
2020/02 6,9 6,9 6,9
2021/01 8,7 8,8 8,8
2021/02 8,1 8,1 8,3
Relativt arbetskraftstal 2020/01 66,0 65,5 65,5
2020/02 64,7 64,4 64,4
2021/01 65,6 64,9 65,0
2021/02 65,5 65,5 65,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Revidering av uppgifter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_rev_001_sv.html