Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, september

Arbetskraftsundersökning 2021, juni

2021
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik