Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 27. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Arbetsgivarsektor        
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 479 2 585 106 4,3
Privat sektor 1 859 1 937 78 4,2
Offentlig sektor 613 630 17 2,8
- staten 141 149 7 5,3
- kommuner 472 481 9 2,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 27. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2020/II - 2021/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_027_sv.html